Kulturminner - Enkeltminner

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir presentasjonsregler for datasettet Kulturminner - Enkeltminner

Updated: 21.03.2019
Date accepted: 22/01/2018
Date draft: 21/03/2019
Submitter: Directorate for Cultural Heritage
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version number 2
Version name: 2