Dyrkbar jord

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "Dyrkbar jord"

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 13:01:56

Godkjent: 01.01.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter