Kvikkleire

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet kvikkleire

Status: Retired

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 2

Updated: 12/21/2015 2:54:37 PM
Date retired: 21/12/2015
Date draft: 16/12/2015