Aktsomhetsområder snøskred

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Aktsomhetsområder snøskred

Updated: 18.12.2015
Date retired: 18/12/2015
Date draft: 15/12/2015
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1
Version name: 28.04.2015