Mulighet for marin leire

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 06032019

Updated: 3/7/2019 9:21:52 AM

Accepted: 07/03/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Accepted
05/07/2017

No suggested documents