Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - oversikt, regionalt. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 2

Version name: november 2019

Updated: 7/7/2020 2:49:47 PM Date accepted: 18/11/2019
Date superseded: 07/07/2020