Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (kornstørrelse) - oversikt, regionalt. Viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: mai 2017

Oppdatert: 29.08.2017 16:22:33

Godkjent: 29.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter