Bunnsedimenter (dannelse)

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasett Bunnsedimenter (dannelse) - oversikt, regionalt og detaljert. Viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: mars 2018

Oppdatert: 07.06.2018 12:02:25

Godkjent: 07.06.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges geologiske undersøkelse
mai 2017
Erstattet
Godkjent
29.08.2017

Ingen foreslåtte dokumenter