SR16

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet SR16.

Updated: 28.01.2022
Date accepted: 08/11/2018
Date superseded: 28/01/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1
Version name: 20181028