N1000 Kartdata

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet N1000 Kartdata

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Versjon 20091020

Oppdatert: 22.01.2016 10:28:07

Godkjent: 20.10.2009

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter