Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Administrative enheter Norge x

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.07.2017 13:35:00

Godkjent: 12.12.2014

Utkast 05.07.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter