FKB-Arealbruk

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "FKB-Arealbruk"

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 20.10.2009

Oppdatert: 22.01.2016 12:30:29

Godkjent: 20.10.2009

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter