Metadata Norsk profil av ISO 19115

Denne norske standarden definerer, i likhet med den internasjonale standarden, de nødvendige metadataskjema som beskriver geografisk informasjon og tilhørende tjenester. Den gir informasjon om hvordan man skal kunne identifisere, avgrense, kvalitetsbeskrivelse, referere til referansesystem, beskrive romlige og temporære skjema og distribuere digital geografisk informasjon

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1.2

Oppdatert: 05.10.2015 13:46:11

Godkjent: 01.11.2006

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter