Generelle typer

Dette dokumentet omhandler Generell del i SOSI objektkatalog, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 4.5

Oppdatert: 05.10.2015 12:54:59

Godkjent: 01.05.2014

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
4.0
Erstattet
Godkjent
01.04.2007

Ingen foreslåtte dokumenter