Generelle konsepter

Standarden beskriver de overordnede modellene for oppbygning av SOSI Generell objektkatalog. Standarden er nært knyttet opp mot internasjonale standarder, og beskriver hvordan vi benytter disse i tilknytning til vår nasjonale geografiske infrastruktur.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 4.0

Oppdatert: 05.10.2015 13:00:11

Godkjent: 01.11.2006

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter