J100 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "J100 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Innsender: Norsk Polarinstitutt

Eier: Norsk Polarinstitutt


forside pdf

Status: Utkast

Versjons ID : 1

Utgave: Desember 2013

Oppdatert: 31.03.2016 15:10:58

Ingen historiske dokumenter

Tittel
Eier
Utgave
Status
Norsk Polarinstitutt
Desember 2013
Utkast