Jordsmonn

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordsmonn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 16.11.2017
Date accepted: 24/04/2017
Date superseded: 16/11/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 2
Version name: 20170315