Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Snø- og steinskred - aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområdene for snø- og steinskred viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene.

Updated: 16.08.2017
Date accepted: 27/11/2015
Date superseded: 16/08/2017
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1
Version name: 1