Mulighet for marin leire

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Mulighet for marin leire" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Draft

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 4

Version name: 1.1

Updated: 6/16/2020 3:18:40 PM Date accepted: 27/03/2020
Date retired: 16/06/2020
Date draft: 16/06/2020