Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 03.01.2018
Date accepted: 12/10/2017
Date superseded: 03/01/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 2
Version name: Versjon 20170703