Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nasjonalt register over luftfartshindre» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre».

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 20180322

Oppdatert: 28.08.2018 10:18:21

Godkjent: 28.08.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
Versjon 20160202
Erstattet
Godkjent
20.10.2016

Ingen foreslåtte dokumenter