Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nasjonalt register over luftfartshindre» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre».

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: Versjon 20180322

Updated: 8/28/2018 10:18:21 AM

Accepted: 28/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20160202
Superseded
Accepted
20/10/2016

No suggested documents