Kommuneplanens arealdel

Produktspesifikasjon som viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 4.5

Updated: 4/1/2016 10:16:36 AM

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
4.5
Draft