Elveg 2.0

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Elveg 2.0», og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Version name: Juni 2019 (20190401)

Updated: 12/16/2019 12:48:17 PM Date accepted: 01/06/2019
Date superseded: 16/12/2019