Administrative enheter - Norges maritime grenser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Norges maritime grenser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: versjon 2012-1 01/04/2012

Oppdatert: 06.07.2017 11:09:36

Godkjent: 01.04.2012

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter