Administrative enheter - Norges maritime grenser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Norges maritime grenser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: versjon 2012-1 01/04/2012

Updated: 7/6/2017 11:09:36 AM

Accepted: 01/04/2012

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

No suggested documents