N20 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N20 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


N20 Kartdata

Status: Valid

Version: Versjon januar 2011

Updated: 1/20/2021 9:28:34 AM

Accepted: 31/01/2011

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Draft 20/01/2021

No historical documents

No suggested documents