FKB Vegnett

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB – Vegnett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 4.03_2016-07-01

Oppdatert: 11.08.2016 15:04:13

Godkjent: 11.08.2016

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
Versjon 4.02 – 2012-12-01
Utgått
Godkjent
11.08.2016

Ingen foreslåtte dokumenter