FKB Vann

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Vann" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 3

Version name: Versjon 4.6

Updated: 5/15/2018 9:38:32 AM Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 15/05/2018
Date draft: 16/09/2016