FKB Vann

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Vann" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 6

Version name: Versjon 5.0

Updated: 2/3/2022 12:04:47 PM

Accepted: 01/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
Versjon 4.61
Superseded
Accepted
14/08/2018
Geovekst
Versjon 4.02 – 2011-12-01
Retired
Accepted
01/12/2011
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
15/05/2018

No suggested documents