FKB Vann

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Vann" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 5

Utgave: Versjon 4.61

Oppdatert: 17.10.2018 10:52:56

Godkjent: 14.08.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
Versjon 4.6
Erstattet
Godkjent
08.08.2016
Geovekst
Versjon 4.02 – 2011-12-01
Utgått
Godkjent
01.12.2011
Geovekst
Versjon 4.6
Erstattet
Godkjent
15.05.2018

Ingen foreslåtte dokumenter