FKB Tiltak

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tiltak" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Tiltak

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0.1

Updated: 1/4/2023 2:17:14 PM

Accepted: 04/01/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 5.0
Superseded
Accepted
01/01/2022
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
versjon 4.02 – 2011-12-01
Superseded
Accepted
01/12/2011
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 5.1
Draft