FKB Tiltak

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tiltak" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: versjon 4.6

Oppdatert: 19.07.2017 15:39:33

Godkjent: 08.08.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
versjon 4.02 – 2011-12-01
Erstattet
Godkjent
01.12.2011

Ingen foreslåtte dokumenter