FKB Tiltak

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tiltak" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: Versjon 5.0

Updated: 2/4/2022 7:39:57 AM

Accepted: 01/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
versjon 4.02 – 2011-12-01
Superseded
Accepted
01/12/2011

No suggested documents