FKB Ledning Bane (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning Bane" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Updated: 3/16/2018 8:55:11 AM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

No suggested documents