FKB Ledning Bane (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning Bane" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Updated: 11/4/2020 12:28:23 PM

Accepted: 04/11/2020

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.5 – 2014-03-01
Superseded
Accepted
08/08/2016

No suggested documents