FKB Ledning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 4.6

Oppdatert: 16.09.2016 12:36:35

Godkjent: 08.08.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Utkast 16.09.2016

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
Versjon 4.5 – 2014-03-01
Utgått
Godkjent
01.03.2014

Ingen foreslåtte dokumenter