FKB Ledning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: Versjon 4.6

Updated: 3/23/2020 12:10:22 PM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 16/09/2016

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.5 – 2014-03-01
Retired
Accepted
01/03/2014

No suggested documents