FKB Generell del

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Generell del" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Generell del

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0.1

Updated: 1/6/2023 1:08:04 PM

Accepted: 04/01/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 5.0
Superseded
Accepted
01/01/2022
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
20/01/2020
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
10/08/2016
Geovekst
Versjon 4.5 – 2014-03-01
Superseded
Accepted
10/08/2016
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 5.1
Draft