FKB Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 3

Version name: Versjon 4.6

Updated: 5/30/2017 3:08:17 PM Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 30/05/2017
Date draft: 16/09/2016