FKB Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Erstattet

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 3

Utgave: Versjon 4.6

Oppdatert: 30.05.2017 15:08:17 Dato godkjent: 08.08.2016
Dato erstattet: 30.05.2017
Dato utkast: 16.09.2016