FKB Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 4

Utgave: Versjon 4.6.1

Oppdatert: 30.05.2017 15:08:17

Godkjent: 30.05.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
Versjon 4.02 - 2013-01-01
Utgått
Godkjent
01.01.2013
Geovekst
Versjon 4.6
Erstattet
Godkjent
08.08.2016

Ingen foreslåtte dokumenter