FKB Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Bygning

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0

Updated: 9/15/2022 12:33:10 PM

Accepted: 01/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.6.1
Superseded
Accepted
30/05/2017
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
Versjon 4.02 - 2013-01-01
Retired
Accepted
01/01/2013
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 5.1
Draft