FKB Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: Versjon 4.6.1

Updated: 5/30/2017 3:08:17 PM

Accepted: 30/05/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.02 - 2013-01-01
Retired
Accepted
01/01/2013
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016

No suggested documents