FKB BygnAnlegg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB BygnAnlegg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: Versjon 4.61

Updated: 6/12/2019 3:49:04 PM

Accepted: 13/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
15/05/2018
Norwegian Mapping Authority
Versjon 4.02 – 2013-01-01
Retired
Accepted
01/01/2013
Title
Owner
Version name
Status
Geovekst
Versjon 4.61
Draft