FKB AR5

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-AR5" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 4.6

Oppdatert: 19.07.2017 14:59:32

Godkjent: 08.08.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
Versjon 4.5 –2014-03-01
Erstattet
Godkjent
01.03.2014

Ingen foreslåtte dokumenter