FKB AR5

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-AR5" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: Versjon 4.6

Updated: 7/19/2017 2:59:32 PM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Versjon 4.5 –2014-03-01
Superseded
Accepted
01/03/2014

No suggested documents