FKB AR5

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-AR5" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB AR5

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0.1

Updated: 1/4/2023 1:53:35 PM

Accepted: 04/01/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 5.0
Superseded
Accepted
01/01/2022
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Versjon 4.5 –2014-03-01
Superseded
Accepted
01/03/2014
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 5.1
Draft