FKB AR5

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-AR5" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: Versjon 5.0

Updated: 2/3/2022 2:07:49 PM

Accepted: 01/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Versjon 4.5 –2014-03-01
Superseded
Accepted
01/03/2014
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016

No suggested documents