Anlegg med farlig stoff

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Anlegg med farlig stoff" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Status: Utkast

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Versjons ID 1

Utgave: Versjon 20170303

Oppdatert: 06.07.2017 11:33:04
Dato utkast: 11.04.2017