Landbrukseiendomsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Landbruksstatistikk på rutenett. dataene inneholder landbruksstatistikk på rutenett

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20180910

Updated: 9/13/2018 1:07:43 PM

Accepted: 13/09/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Statistics Norway
Superseded
Draft

No suggested documents