Landbrukseiendomsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Landbruksstatistikk på rutenett. dataene inneholder landbruksstatistikk på rutenett

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 20180910

Oppdatert: 13.09.2018 13:07:43

Godkjent: 13.09.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Statistisk sentralbyrå
Erstattet
Utkast

Ingen foreslåtte dokumenter