Bygningsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bygningsstatistikk på rutenett. Datasettet inneholder bygningsstatistikk på rutenett.

Innsender: Statistisk sentralbyrå

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: Utkast

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 01.02.2016 14:41:30

Utkast 01.02.2016

Ingen historiske dokumenter

Tittel
Eier
Utgave
Status
Statistisk sentralbyrå
Utkast