Kulturminner - enkeltminner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - enkeltminner. Datasetet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet.

Status: Superseded

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 2

Updated: 10/1/2019 9:05:40 AM Date accepted: 29/01/2016
Date superseded: 01/10/2019
Date draft: 29/01/2016