Dyrkbar jord

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Dyrkbar jord. Datasettet Dyrkbar jord viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 12:41:27

Godkjent: 01.01.2015

Utkast 22.01.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter