CORINE Land Cover (CLC)

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet CORINE Land Cover (CLC). CLC er arealressurskart på europeisk nivå.

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 12:40:45

Godkjent: 26.08.2016

Utkast 26.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter