AR50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet AR50 , som er et datasett som viser kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser hovedtyper av arealessurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 20170315

Oppdatert: 04.08.2017 12:14:24

Godkjent: 24.07.2017

Utkast 04.08.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
Erstattet
Godkjent
21.09.2015

Ingen foreslåtte dokumenter