AR50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet AR50 , som er et datasett som viser kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser hovedtyper av arealessurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20170315

Updated: 8/4/2017 12:14:24 PM

Accepted: 24/07/2017

Draft 04/08/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
21/09/2015

No suggested documents