Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet Aktsomhetsområder for jord- og flomskred, som viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 3

Version name: 16.12.2015

Updated: 4/9/2018 10:28:02 AM Date accepted: 18/12/2015
Date superseded: 09/04/2018