Elvenett - ELVIS

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Elvenett - ELVIS. ELVIS er basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som sammenhengende linjer i et nettverk. Nettverket inneholder informasjon om strømningsretning.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 2

Version name: 16.05.2017

Updated: 2/19/2018 2:40:43 PM Date accepted: 16/05/2017
Date superseded: 19/02/2018
Date draft: 04/08/2017