Løsmasser N50 N250

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Løsmasser. Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Det meste av løsmassene ble dannet under og etter siste istid. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: Oktober 2016

Oppdatert: 19.10.2016 08:43:33

Godkjent: 19.10.2016

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges geologiske undersøkelse
Erstattet
Godkjent
18.01.2016

Ingen foreslåtte dokumenter