Løsmasser N50 N250

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Løsmasser. Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Det meste av løsmassene ble dannet under og etter siste istid. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: mars 2017

Updated: 9/5/2019 5:06:50 PM

Accepted: 05/09/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
18/01/2016
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Superseded
Accepted
19/10/2016

No suggested documents