Grunnvannsborehull

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Grunnvannsborehull. Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder)

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 2

Version name: Oktober 2016

Updated: 2/23/2017 1:09:31 PM Date accepted: 19/10/2016
Date superseded: 23/02/2017