Bunnsedimenter (dannelse), detaljert

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet bunnsedimenter (dannelse), detaljert og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del, klassifisert etter jordartstype.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Oktober 2016

Oppdatert: 19.10.2016 09:18:53

Godkjent: 19.10.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter