Villreinområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Villreinområder, som er et datasett som inneholder administrativ informasjon knyttet til villreinområdenes geografiske utstrekning, tellende areal, valdgrenser og villreinregioner.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 1/29/2016 9:45:57 AM

Accepted: 01/01/2015

No historical documents

No suggested documents