Villreinområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Villreinområder, som er et datasett som inneholder administrativ informasjon knyttet til villreinområdenes geografiske utstrekning, tellende areal, valdgrenser og villreinregioner.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20200714

Updated: 7/14/2020 3:27:02 PM

Accepted: 14/07/2020

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Environment Agency
Superseded
Accepted
01/01/2015

No suggested documents