DTM 50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "DTM 50" som er en digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 50 x 50 meter.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 3

Utgave: 05022018

Oppdatert: 05.02.2018 10:20:57

Godkjent: 05.02.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
18.10.2016
Erstattet
Godkjent
23.11.2017
Kartverket
18.10.2016
Erstattet
Godkjent
19.10.2016

Ingen foreslåtte dokumenter